Varetagelse af og rådgivning om

Økonomifunktioner

Varetagelse af økonomifunktion herunder bogføring, moms, skat, regnskab og løn. Derudover sparring og rapportering til ledelsen.
HVORDAN HJÆLPER VI?

Vi håndterer dine økonomifunktioner

Fra transaktion til aflevering til myndighederne

Din økonomifunktion starter med en beslutning af økonomisk art, der ofte medfører et bilag. Dette skal behandles i et bogholderi, og ende med indberetning til myndighederne af henholdsvis et regnskab og en selvangivelse. Undervejs er der mange delelementer, og vi håndterer dem alle for dig. Udover at sikre, at du overholder love som bogføringsloven og årsregnskabsloven mv. så tager vi so dine egne og individuelle forhold i betragtning. Det betyder, at din lyst og direkte sagt, også dine evner, har indflydelse, VI fordeler arbejdet imellem os, så det passer dit temperament og lovgivningen, der er ingen andre krav fra vores side i forbindelse med arbejdsfordelingen. OG så er det et fast element i vores virke, at vi kommer med forslag til forbedringer og besparelser løbende. I disse tider er digitalisering en daglig mulighed, og vi er med længst fremme i den udvikling.

Bogføringssystem

Vi arbejder med de fleste systemer på markedet, men har selvfølgelig udvalgt det system, som vi mener passer bedst til de fleste. Vi sørger for, at du selv har mulighed for adgang, når det passer dig, og at vi derfor kan arbejde sammen om tingene og fordele opgaverne mellem os, som det passer dig bedst. Vi kan hele tiden yde support til de opgaver, som du har valgt selv at udføre.

Digitalisering

Vi er med længst fremme i denne udvikling, og arbejder på at skabe et papirfrit system, hvor du kan smide dine bilag ud, når du har indlæst dem ved et simpelt billede i bogholderiet. Scan bilaget med din smartphjone, og smid originalen ud, let og simpelt. Men ønsker du den tidligere traditionelle metode, så tilpasser vi os det det.

Nøgletal til ledelse

Det er essentielt for os, at vi ikke laver perioderegnskaber og årsrapporter for moms- og skattevæsnets skyld, men for at du skal kunne lede din virksomhed. Vi sætter derfor en ære i, at vi er løbende ajour, så vi kan forsyne dig med friske tal og konklusioner. Fortolkning af de historiske data, der udmøntes i nævnte balancer og årsrapporter, skal bruges til at styrke din ledelse, dine beslutninger.

Kundeudtalelse
Michael kastrupsen, direktør, eastwest medico

Hvad skal vi håndtere for dig?

Du er velkommen til at skrive eller ringe for at få en helt uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig.